Recents in Beach

અભ્યાસક્રમના આધારો/Abhyaskrmna aadharo

 

૧) અભ્યાસક્રમના તાત્વિક આધારો:-


    એક ફિલસૂફી અથવા ફિલસુફીઓ શિક્ષકો, અભ્યાસક્રમ ઉત્પાદકોના આયોજન માટે જરૂરી માનવામાં આવે છે, શાળામાં ફિલસૂફીનું અમલીકરણ અને મૂલ્યાંકન સ્વીકારવામાં આવે છે. તેમને શાળાના હેતુને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં મદદ મળે તે માટે ફિલસૂફી અપનાવેલી છે. મહત્વના વિષયો વિદ્યાર્થીઓને શીખવવામાં અને શીખવાની પ્રવૃતિઓને શીખવામાટે ફિલસૂફી જરૂરી છે. તેઓ આ કેવી રીતે મેળવી શકે તે માટેની સૂચનાત્મક સામગ્રી, પદ્ધતિઓ અને વ્યૂહ-રચનાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને કેવી રીતે વિદ્યાર્થીઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે તે સૂચવે છે.


    તેવી જ રીતે, તત્વજ્ઞાન અભ્યાસક્રમના આપેલ સંચાલકોને સમસ્યાઓના ઉકેલ માટેની તક આપે છે. શિક્ષકો તે દ્વારા જ નિર્ણયો લે છે. એક વ્યક્તિની સામાન્ય માન્યતાઓ જીવન અનુભવો, સામાજિક અને આર્થિક પૃષ્ઠભૂમિ અને શિક્ષણ ફિલસૂફી દ્વારા પ્રતિબિંબિત થાય છે.


   જ્હોન ડ્યુઈ સૂચવે છે કે જ્યારે ‘શિક્ષણ જીવન એનો રસ્તો છે’ ત્યારે ફિલસૂફી વ્યવહારમાં મુકવા માટે અનુભૂતિ થાય તે છે ખાસ કરીને ફિલીપાઈન્સમાં જ્હોન ડ્યુઈની ફિલસૂફી એ દેશની શેક્ષણિક સિસ્ટમના સંચાલક તરીકે સેવા આપી.


અભ્યાસક્રમના આધારો૨) અભ્યાસક્રમના મનોવેજ્ઞાનિક આધારો:-


    અભ્યાસક્રમ મનોવિજ્ઞાન દ્વારા પ્રભાવિત હોય છે. મનોવિજ્ઞાન શિક્ષણ અને શીખવાની પ્રક્રિયા વિષે માહિતી પૂરી પાડે છે. તે પણ કેબી રીતે અભ્યાસક્રમમાં મહતમ સ્તરે વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે આયોજન કરવું તે અંગે જવાબો માંગે છે. અભ્યાસક્રમ વિવિધ વિષયવસ્તુ શીખવા કે ગ્રહણ કરવા માંનોવેજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતોનાં આધારે પ્રભાવિત થાય છે.


૩) વર્તનવાદ- અભ્યાસક્રમના આધાર તરીકે:-

    ૨૦મી સદીમાં શિક્ષણમાં વર્તનવાદનું પ્રભુત્વ હતું. વિષય નિપુણતા પર વધારે ભાર આપવામાં આવતો તેથી શિક્ષણ એક પગલું દ્વારા પગલું જેવી પ્રક્રિયાનો આયોજન કરવાના કાર્ય અને પુનરાવર્તનનો ઉપયોગ સામાન્ય છે. આ કારણોસર ઘણા શેક્ષણિક માંનોવેજ્ઞાનિકો તેને નિયમિત અને યાંત્રિક રીતે જોવામાં આવતું. ઘણાને આ સિદ્ધાંત વિશે શંકા છે, એ હકીકત શેક્ષણિક સિસ્ટમમાં પ્રભાવિત બનાવે છે, જેને નામંજૂર કરી શકે છે.


૪) જ્ઞાનાત્મક્વાદ:-

   જ્ઞાનાત્મક સિદ્ધાંતવાદીઓ વ્યક્તિઓ કેવી રીતે માહિતી અને તેમના વિચાર મેને જ કરે છે. તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી મોનીટર કરે છે. મૂળભૂત પ્રશ્નો ચિંતનકારી મનોવેજ્ઞાનિકો પર શૂન્ય છે.

-     શીખનારાઓ કેવીરીતે પ્રક્રિયાની માહિતીનો સંગ્રહ કરે છે.

-     તેઓ માહિતી મેળવવા અને તારણો કેવી રીતે મેળવે છે.

-     તેઓ કેટલી માહિતી ગ્રહણ કરી શકે છે.


તેમની માન્યતાઓ સાથે વિકાસ પ્રોત્સાહન, પ્રતિબિંબિત વિચાર, સર્જનાત્મક વિચારસરણી, સાહજિક વિચાર શિક્ષણ શોધ વગેરે બીજાઓના ઉપયોગ વચ્ચે સમસ્યા હલ કરનારા વિચારસરણી કુશળતા વચ્ચે લોકપ્રિય છે.


૫) માનવતાવાદ:-

   માનવતાવાદમાં ગેસ્ટલ્ટ, અબ્રાહમ મેસ્લો અને કાર્લ રોજર્સના સિદ્ધાંતો લેવામાં આવે છે. મનોવિજ્ઞાનિકો આ સંભવિત જૂથ માનવ વિકાસ સાથે સંબંધિત છે. આ સિદ્ધાંતમાં ઉત્પાદન અભ્યાસપ્રક્રિયા છે. વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો વિષય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. જેનાથી માનસિક અર્થો અને પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિની સ્પષ્ટતા થાય છે. ટૂંકમાં માનવતાવાદ અભ્યાસક્રમની સ્થાપનામાં જોવા મળે છે. તે શીખનારાઓ પર તેમના બાયોલોજી, સંસ્કૃતિ અને પર્યાવરણની અસર થાય છે તે મનાય ન તો મશીનો છે ન તો પ્રાણીઓ છે. વધુ અદ્યતન અભ્યાસક્રમ માનવ સંભવિત પ્રોત્સાહન વ્યાપક આપે છે. શિક્ષકો માત્ર વાક્ય રચના માટે શિક્ષિત નથી તેમનું હ્રદય કઈ રીતે રચના પામ્યું છે તેનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ.


૬) અભ્યાસક્રમ પર સમાજશાસ્ત્રના આધારો:-

   સમાજ અને અભ્યાસક્રમ વચ્ચે બંને સ્તર સમવતી સંબંધ છે. કારણ કે શાળાનું અસ્તિત્વ સામાજિક સંદર્ભમાં છે, જો કે શાળાઓ ઔપચારિક સંસ્થાઓ છે જે લોકોને શિક્ષિત કરે છે. જેમ કે પરિવારો અને મિત્રો તેમ જ સમુદાયો સમાજના અન્ય એકમો શિક્ષિત કરે છે. સમાજના અન્ય એકમો કે જે શિક્ષિત લોકોની અસરમાં હોય તેઓ ત્યારથી જ સમાજ ગતિશીલ છે, જે સમાજના અન્ય એકમોમાં શિક્ષિત લોકો છે તે સમાજ ગતિશીલ છે. તેમાં અનેક વિકસો થાય છે જેની સાથે સામનો તથા તેમનું સંતુલન કરવા માટે મુશ્કેલી પડે છે. પરંતુ શાળાને સંબોધવા માટે અને દેશના ફેરફારો સમજવા માટે ઉપયોગી છે. તેથી શાળાઓ અને તેના અભ્યાસક્રમ વધુ નવીન અને આંતર શાખાકીય રીતે સંબંધિત હોવા જ જોઈએ. અભ્યાસક્રમમાં વેશ્વિક શીખનારાઓ ઈન્ટરનેટ મારફતે શીખનારા, જ્ઞાન વિસ્ફોટ અને શેક્ષણિક સુધારા અને નીતિઓની ભલામણ યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા ફરજિયાત સંબોધવામાં આવવી જોઈએ. જો કે એક દેશ એ અભ્યાસક્રમ પ્રતિબિંબ કરે તે પણ સારું જ છે અને સાંસ્કૃતિક અને રાષ્ટ્રીય આંકાક્ષાઓ અભ્યાસક્રમ સાચવે અને તેની ઓળખ જાળવવામાં આવવી જ જોઈએ. કોઈ બાબત લોકો સુધી કેવી રીતે જાય છે તે ખાતરી કરવા માટે શાળામાં નાગરિક શિક્ષણ તે હેતુઓ વિશે સેવા આપે છે જે દેશની જવાબદારી છે.

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

0 ટિપ્પણીઓ